Skip to content

Alumni

Välkommen till PiL:s alumnisida!

Har du läst PA/HR-programmet i Lund? Är du intresserad av att dela med dig av dina erfarenheter och upplevelser från programmet, PiL eller arbetslivet? Nedan kan du hitta intervjuer med andra alumner eller gå med i PiL:s nystartade alumninätverk. Nätverket innebär att du kan bli kontaktad angående mentorskap eller ställa upp på alumni-intervju.

Nedan följer intervjuer som utförts av PiL. Listan av intervjuer kommer att uppdateras i takt med att fler intervjuer görs.

Anna-Karin Mikkelä

Anna-Karin Mikkelä

Nuvarande tjänst: Sedan ett halvår tillbaka egenföretagare som konsult inom HR,
teamutveckling och samtalsstöd.
Vilka år gick du på personalvetarprogrammet i Lund? Mellan år 2001-2006, då läste jag
både personalvetarprogrammet, företagsekonomi och hade ett halvår utlandsstudier.
Vad gjorde du under den valfria terminen? Jag åkte på utlandsstudier i Toronto i Kanada.
Vad gjorde du efter din examen? Jag fick jobb som personal- och löneadministratör där jag
arbetade med att administrera löner, försäkringar, kollektivavtal och pensioner. Jag fick lära
mig HR från grunden. Sen har jag arbetat i olika HR roller. Jag har varit på Granngården som
HR-specialist där jag arbetade bredare med HR samt projektledning, där jag bland annat fick
implementera ett nytt schemaläggningssystem. Jag har sedan arbetat som HR Manager på
Metso, där jag också arbetade med allt inom HR som rekrytering, onboarding, förhandlingar,
ledarutveckling, medarbetarsamtal och uppsägningar. Jag har också arbetat som
teamutvecklare på Utmaningarnas Hus.
Vad jobbar du med i dag? Sedan augusti i fjol driver jag eget som konsult eftersom jag ville
kombinera det jag tycker är roligast, nämligen HR och teamutveckling, toppat med
samtalsstöd.
Vad vill du göra i framtiden? Jobba vidare med mitt företag. Jag vill inte ta en anställning
igen, som det känns nu. Det är väldigt roligt att kombinera det jag tycker mest om inom HR
med teamutveckling och det får jag göra i mitt företag. Jag tycker också om att bestämmer
över min tid själv, som jag gjorde när jag pluggade. Jag njöt verkligen av studietiden då jag
fick lägga upp mitt liv själv och fick variation och kunde vara flexibel, som jag kan med mitt
företag nu med.
Vad är det viktigaste du lärt dig på personalvetarprogrammet? “Det som har gett mig
mest har inte med utbildningen att göra utan kontakterna och nätverken man byggde under
tiden”, både via PiL och Sveriges HR förening, som jag också var och är fortfarande
engagerad i.
Var du engagerad i PiL? Jag har varit engagerad i det mesta i PiL, både som ordförande och
så har jag varit med i valberedningen och i olika utskott. Jag tyckte att det var kul att komma
in i föreningslivet och få ta del av den delen av studielivet, vilket ger allt annat runt omkring
mervärde.
Har du något tips till nuvarande studenter på programmet? Jag brukar säga “välj
inriktning utifrån vad du tycker är roligt”. Tycker du att arbetsrätt jättekul, välj det. HR är så
brett så du kommer oavsett att behöva kunna en del arbetsrätt, men också psykologi. Efter
min utbildning har ingen frågat mig vad jag valde för inriktning.
Har du något övrigt du vill tillägga? Ett tips: hitta ett extrajobb eller sommarjobb.
Programmet är väldigt arbetslivsinriktat och det är viktigt att få erfarenheter från en
arbetsplats för att lättare kunna ta till sig det man lär sig. Det behöver inte vara en
HR-avdelning, utan det viktiga är att få erfarenhet från att ingå i ett sammanhang.

Datum för intervju: 2021-04-29

Kontakt

Vid intresse eller allmänna frågor, kontakta: ordf@personalvetareilund.se

Samarbetspartners