Skip to content

Mentorskap

Om mentorskapsgrogrammet

PiLs Mentorskapsprogram finns till för studenter på HR-programmet vid Lunds Universitet samt representanter från näringslivet. Vår vision är att mentorskapet ska fungera som en inspiration för framtiden och som en bra möjlighet till att skapa värdefulla kontakter. Målet ska bli verklighet genom exempelvis personliga möten, nätverkskvällar och föreläsningar.

För dig som mentor

PiLs Mentorskapsprogram ger dig som mentor möjlighet att träffa en till två HR-studenter från Lunds Universitet under två terminer. Syftet med dessa möten är att du som mentor utifrån dina erfarenheter agerar bollplank och kommer med tips och råd till adepten. Hur kan en yrkeskarriär se ut och vilka steg är viktiga för att nå dit du vill? Vad hade du velat veta när du var ny på arbetsmarknaden och hur går en rekryteringsprocess till? Programmet ger dig möjligheten att ta reda på hur morgondagens HR-praktiker tänker kring framtiden och tillsammans kan ni lära av varandra.

För dig som adept

PiLs Mentorskapsprogram vänder sig till dig som studerar HR-programmet vid Lunds Universitet. Som adept ges du möjligheten att under två terminer knyta kontakt med en mentor som arbetar inom HR-branschen. Kanske undrar du hur det teoretiska ter sig i praktiken eller hur livet efter studierna kan utvecklas? Vilka karriärmöjligheter finns och hur kan en dag som HR-praktiker se ut? Detta är en unik chans för dig som student att utbyta tankar och idéer med en erfaren person från näringslivet.

Kontakt

E-maila: mentorskap@personalvetareilund.se så kommer de ansvariga att återkoppla så fort de kan.

Samarbetspartners