För studenter

Välkommen till PiLs sida för studenter!

Här kan du som student eller blivande student läsa om PA-programmet, Lunds Universitet, PiLs arbetsmarknadsdag och mycket mer! Missa heller inte fliken ”Karriär” där företag lägger ut arbetsannonser för att nå ut till personalvetarstudenter. Om du har några frågar angående PiL, PA-programmet eller någonting annat så tveka inte att höra av dig till någon av oss i styrelsen. Du hittar mailadress till samtliga i styrelsen under fliken ”Kontakt”.

Besök gärna vår Facebooksida och Instagram för att hålla dig uppdaterad om allting roligt vi gör tillsammans i föreningen!

Om PA-programmet vid Lunds Universitet

För studenter

KANDIDAT

Kandidatprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor (180hp) syftar till att den studerande ska tillägna sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som fordras för ett självständigt kritiskt och strategiskt arbete inom personalområdet i vid mening samt inom arbetslivets olika delområden. Programmet syftar också till att utveckla de studerandes förmåga att hantera en föränderlig arbetsmarknad inom personal- och arbetslivsområdet samt att driva utveckling och förändring inom området.

Att arbeta med personalfrågor innebär idag så mycket mer än vad som traditionellt setts och beskrivits som personalarbete. Till personalutveckling, rekrytering, arbetsmiljöfrågor, förhandlingar som tidigare tillsammans med personaladministrativt arbete utgjorde kärnan i arbetet, har idag kommit uppgifter som utrednings- och utvärderingsarbete, organisations- och ledarskapsutveckling, fackligt arbete på central nivå liksom ledaruppgifter i skilda typer av organisationer. På senare tid har konsultverksamhet blivit vanlig.

Programmet ger möjlighet till fördjupning inom ett av ämnena sociologi, pedagogik, psykologi eller arbetsrätt samtidigt som bredden i utbildningen tillgodoses genom valfria kurser. Programmet leder fram till en Kandidatexamen i personal- och arbetslivsfrågor med huvudområde sociologi, pedagogik, psykologi eller handelsrätt (arbetsrätt). Programmet förbereder även för studier på avancerad nivå i något av dessa ämnen.

Antagning till kandidatprogrammet sker en gång om året, på hösten. Ansökan görs via www.antagning.se

MASTER

Masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor (120hp) är öppet för sökande med kandidatexamen i personal- och arbetslivsfrågor (eller motsvarande) och leder fram till en masterexamen i personal- och arbetslivsfrågor. Möjligheter till avgång på magisternivå finns. Programmet består under första året dels av tematiska/tvärvetenskapliga, problembaserade kurser, dels av fakultetsgemensamma kurser i forskningsmetod och vetenskapsteori. Andra året utgörs av fördjupningskurs i det ämne som kandidatexamen tagits i, valbar kurs samt examensarbete.

Tänk också på att du måste ha ansökt om och fått ut din kandidatexamen för att vara behörig till masterprogrammet.

Ansökan till masterprogrammet görs en gång per år. Sista ansökningsdag 15 januari. Ansökan görs via www.antagning.se

 

Lunds Universitet

Lunds universitet grundades år 1666. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare både i Lund, Helsingborg och Malmö. Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Lund är landets mest attraktiva studieort med ett av Skandinaviens bredaste utbildningsutbud –  cirka 300 utbildningsprogram på grundutbildnings- och avancerad nivå och cirka 2 000 fristående kurser. Universitet har samarbets- och utbytesavtal med 600 universitet i över 70 länder. Det finns med andra ord goda möjligheter att åka på utbytestermin till ditt favoritland!

Det rika studentlivet erbjuder ett stort utbud av möjligheter. Studenter kan engagera sig i spex, radio- och tv-produktioner, nationer, teater, matlagning, idrottsevenemang, festivaler, eleganta baler, debatter, mentorsprogram och
mycket mycket mer!

Besök www.lu.se för att läsa mer om vårt fina Universitet!

För studenter

Lundagård

För studenter

Universitetsbiblioteket

PiLs arbetsmarknadsdag!

Föreningen PiL anordnar årligen en arbetsmarknadsdag, PiLA, för att möjliggöra ett utbyte mellan näringslivet och studenter.  Även om målgruppen i första hand är studenter på personal- och arbetslivsprogrammet vid Lunds universitet bjuds även personalvetarstudenter från andra universitet och högskolor in samt övriga studenter i Lund.

Arbetsmarknadsdagen fylls varje år med utställare från diverse fackförbund, organisationer och företag. Studenter får möjligheten att mingla med, ställa frågor till och nätverka med representanter för dessa. Dessutom kommer studenterna få möjlighet att lyssna på en föreläsning med anknytning till det valda temat och delta i en workshop för att förberedas inför deras framtida yrkesliv!

PiL Arbetsmaknadsdag 2018

Läs mer om årets upplaga av PiLA här!

Samarbetspartners