Skip to content

Om föreningen PiL

Om föreningen

Om Personalvetare i Lund

PiL står för Personalvetare i Lund och vi är en förening av och för studenter i Lund som läser Human Resources kandidatprogram eller kurser med inriktning mot HR-frågor. Föreningen är knuten till intresseorganisationen P-Riks, Personalvetarstuderandes Riksförbund, som är ett rikstäckande förbund för alla HR-anknutna studentföreningar. PiL är även en erkänd förening av Akademiska Föreningen.

PiL engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor, universitetsliv och framförallt att ha roligt tillsammans. PiLs syfte är bland annat att marknadsföra HR-utbildningen och yrket personalvetare. Vi jobbar även med att se till så att utbildningen håller en jämnt hög kvalitet genom samarbete med Lunds universitet och andra intresseorganisationer. Men framförallt vill vi som förening fungera som en mötesplats för våra medlemmar och skapa möjligheter att nätverka och knyta kontakter för framtiden.

Vad verkar vi för?

  • Vi vill att du som medlem, företagsrepresentant, universitetsanställd eller besökare skall känna dig välkommen till Personalvetare i Lund och få svar på dina frågor, alternativt starta dina egna och driva dem hos oss! 
  • Vi vill fortsätta driva föreningen framåt i professionell och välkomnande anda. 
  • Vi vill minska avståndet mellan medlemmarna över de olika årskullarna genom roliga aktiviteter som lockar så många som möjligt. 
  • Vi vill ha en större branschmångfald i våra näringslivskontakter och hitta nya kontaktmöjligheter. 
  • Vi vill mer aktivt påverka vår utbildning. 
  • Vi vill att allt fler ska känna till vår förening för att på så sätt kunna stärka vår position gentemot näringslivet samt studenter. Ju större och starkare vi är desto mer kan vi lyckas utföra. 

Stadgar

Läs om PiLs stadgar här!

Om föreningen

Föreningen PiL är knuten till intresseorganisationen P-Riks, Personalvetarstuderandes Riksförbund, som har anknytning till personalvetarutbildningarna vid Sveriges universitet och högskolor.

Genom att ena studentföreningarna inom Sveriges personalvetarutbildningar, är P-Riks en gemensam röst för att stärka kännedomen om HR-yrket och personalvetarstudentens vardag. P-Riks verkar för att öka gemenskapen och nätverksbyggande mellan medlemsföreningarna. Detta genom att aktivt öka medlemsföreningars medverkan i förbundet, stärka förbundet samt bygga upp en kompetensbas.

Om medlemskapet

Som medlem i Föreningen PiL får du bland annat tillgång till våra sittningar, gemensamma och roliga aktiviteter, intressanta föreläsningar samt olika workshops som anordnas i samarbete med företag. Dessutom får du chansen att träffa massa härliga, likasinnande personalvetarstudenter! Två ord som genomsyrar vår verksamhet är gemenskap och glädje och vi på Föreningen PiL hoppas att ditt medlemskap kommer att bidra till många roliga minnen från din studietid vid Lunds universitet. Vi ser fram emot att träffa just dig!

Medlemskapet kostar 200kr och gäller i 5 år. Som PiL-medlem förbinder du dig även att bli medlem i AF och betala terminsavgiften till dem under de år du planerar att delta i våra aktiviteter. För att bli medlem i PiL kan du skriva till info@personalvetareilund.se så hjälper vi dig. 

Information till dig som nyligen blivit antagen till HR-programmet
Vad roligt att du ska börja studera i Lund! I samband med att du får information om skolstarten kommer du även få information kring PiL:s nollning och hur du blir medlem i föreningen via mejl. Vi ber dig därför avvakta tills efter andra antagningsbeskedet! Har du inte nåtts av informationen senast den andra veckan i augusti ber vi dig höra av dig till oss på info@personalvetareilund.se
 
Vill du bli medlem i föreningen utan att delta i nollningen mejlar du till info@personalvetareilund.se så hjälper vi dig!

När du skickat iväg mailet med uppgifter så återkommer vi med mer information om ditt medlemskap samt hur du går tillväga för att betala medlemsavgiften!

321216723_694845952361127_1540486597812682123_n
bild 6
bal 8
bal 4

Personalvetarbalen i december 2022

bal 2
320794593_6209442085733781_3902039107096958937_n

Nyhetsbrev